Strona główna > ewolucja języka > PRZEKŁADY > Lingwistyka w ujęciu ewolucyjnym

Lingwistyka w ujęciu ewolucyjnym

Polskojęzyczna wersja tekstu pt. Linguistics from an evolutionary point of view autorstwa prof. Jamesa R. Hurforda, opublikowanego w 2012 roku [w:] R. Kempson, T. Fernando i N. Asher, (red.), Handbook of the Philosophy of Science. Volume 14: Philosophy of Linguistics. Amsterdam: Elsevier BV, 473–498.