Strona główna > zobacz, posłuchaj > VIDEO: nagrania z konferencji

VIDEO: nagrania z konferencji

Zestaw linków.
Selektywny, tendencyjny.

   
Protolang. Początki języka u człowiekowatych
 

[...] naukowcy próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie były prapoczątki zdolności językowej, jak powstawał pierwszy język (prajęzyk, protojęzyk). Tym zagadnieniom poświęcone są międzynarodowe konferencje naukowe "Ways to protolanguage (Protolang)", organizowane przez Katedrę Filologii Angielskiej UMK. Obrady mają charakter interdyscyplinarny, uczestniczą w nich m.in. językoznawcy, filozofowie, socjologowie, antropolodzy, biolodzy i archeolodzy [...]


2017 — Protolang 5 @Barcelona

2015 — Protolang 4 @Rzym
(no recordings available yet)
2013 — Protolang 3 @Wrocław
2011 — Protolang 2 @Toruń
2009 — Protolang 1 @Toruń

Center for Language Evolution Studies UMK

 
 
CARTA — Center for Academic Research and Training in Anthropogeny 2015 (February 20)
 
Simon Kirby
Language Evolution in the Lab: The Emergence of Design Features
 
Carmel O’Shannessy
How Languages Get New Structure
 
Ann Senghas
Rethinking Recapitulation: Sources of Structure in Nicaraguan Sign Language
University of California

 
 
CASVideo – Evolutionary Biology 2014
 
Evolution of Language
Wolfgang Enard, Eörs Szathmáry
Evolution of Mind
Johan Bolhuis, Harald Euler
Ludwig-Maximilians-Universitüt (LMU) München

 
 
Nijmegen Lectures 2014 (January 27-29)
 
Russell Gray
No miracles! A Darwinian view of the evolution of cognition, language and culture [Poster]
Max Planck Institute for Psycholinguistics (Nijmegen
The Netherlands)

 
 
Lisbon Applied Evolutionary Epistemology Lab
 
Conferences:
International Conference on Evolutionary Patterns 2013 [Program]
 
Summer/Winter School:
School on Evolution
[Preparing a Future Generation for Interdisciplinary Evolution Research]
Universidade de Lisboa

 
 
International Congress of Linguists 2013
 
W. Tecumseh Fitch
The biology and evolution of language: A comparative approach [Abstract]
Université de Genève

 
 
ICREA International Symposium on Biolinguistics 2012
 
Monday, October 1, 2012: Morning Sessions
W.Tecumseh Fitch, Kazuo Okanoya, Sonja Vernes
Monday, October 1, 2012: Afternoon Sessions
Emiliano Bruner, Carles Lalueza-Fox, Charles Yang
Tuesday, October 2, 2012: Morning Sessions
Christophe Pallier, Douglas Saddy, Antoni Rodríguez-Fornells, Judit Gervain
Tuesday, October 2, 2012: Afternoon Sessions
Simon Kirby, Luc Steels, Ricard Solé
Wednesday, October 3, 2012: Morning Sessions
Koji Fujita, Wendy Sandler, Luca Bonatti
Wednesday, October 3, 2012: Afternoon Sessions
Toni Gomila, Albert Bastardas, Joana Rosselló, Kleanthes K. Grohmann
Universitat de Barcelona

 
 
EVOLANG 2012
Evolution of Language International Conferences

 
Evolang IX:
The 9th Evolution of Language Conference 2012
[Program]
 
satellite conference:
Kyoto Conference on Biolinguistics 2012
[Program]
Kyoto University

 
 
Symposium on Language Acquisition and Language Evolution 2011
 
Language Acquisition and Language Evolution, Del 1
Francisco Lacerda, Björn Lindblom, Stephen Freeland, Pierre-Yves Oudeyer
Language Acquisition and Language Evolution, Del 2
Peter MacNeilage, Björn Lindblom
Language Acquisition and Language Evolution, Del 3
Jan Anward, Per Linell
Language Acquisition and Language Evolution, Del 4
Peter Pagin, Magnus Enquist
Language Acquisition and Language Evolution, Del 5
Stephen Freeland, Pierre-Yves Oudeyer, Peter MacNeilage, Patrik Hadenius
Stockholms Universitet