Strona główna > ewolucja języka > PRACE > Ch. F. Hockett (lata 60. XX wieku)

Ch. F. Hockett (lata 60. XX wieku)

Charles Francis Hockett (1916–2000), amerykański lingwista, przedstawiciel strukturalizmu taksonomicznego, autor wpływowej koncepcji tzw. ’uniwersaliów językowych’ – zestawu cech definiujących ludzki język (mówiony) na tle pozostałych naturalnych systemów komunikacji.

Kliknij na dowolną cechę zilustrowaną na rysunku zamieszczonym poniżej, aby przejść do jej omówienia.

 

Autorska ilustracja Hocketta, zamieszczona w referowanym artykule (opracowanie graficzne z wykorzystaniem pliku udostępnionego w Wikimedia Commons).